Mögel i krypgrund, hur man behandlar samt undviker det

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att bygga fundament på en aning mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag samt korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligare är därför att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad grund, även med källare. Om det görs på korrekt sätt, i rätt miljö kommer det inte medföra några besvär.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig ventilation inuti grunden, samt att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till dålig lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan orsaka bland annat retning i luftvägarna och en rad andra symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara väldigt hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla trötthet till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, samt huset blivit angripet av mögel är det således inget man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och byta ut det med nytt material; annars är den här metoden den absolut ultimata.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har skett en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig finansiell bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Har möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med stöd av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt plats för användning.

Man kan även använda sig av en metod som kallas för fogging, i synnerhet ifall möglet har fått fäste i en inbyggd grund med dålig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna ta sig in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut samt avlägsnar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.