Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Mögel i hus är ett obehagligt fenomen. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel och annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en dålig lukt när man stiger innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta känna lukten. Det är alltså inte varje gång lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt också fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig miljö där det får växa ostört. Sådana ställen är till exempel badrum, källare och vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i skilda förändringar som har skett sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har några år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs det så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda platser i huset medför så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad ventilation vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. För den skull är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att få en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man först undersöka hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att fullständigt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har omfattande mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, om man renoverar och bygger på korrekt vis! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.