Hur man hanterar mögel i husvagn

Mögel i husvagn är ett besvär som kan förstöra semestern helt och hållet. Det är även en ganska vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en ganska kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står outnyttjad som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en god idé att förvara den inne när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydande komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring oftast i form av organiskt material, men kan dessutom växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också mycket värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte varje gång möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man bör också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppleva lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö olika luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det tyvärr nog dags att se sig om efter en annan semestermetod, eftersom det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, bortsett från att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, också utföra en del andra saker för att motverka både dålig lukt samt påväxt.

En bra sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och lagra dem inne. På så vis undviker man inte endast att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en god idé att göra rent husvagnen noga innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att fundera på när man nyttjar husvagnen, eftersom det då ofta är flera personer som lever på en väldigt liten yta, vilket kan leda till illa lukt, fukt och i många led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och därmed undvika mögel i husvagn.