Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att fundera på. Det förekommer diverse metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig samt vad det är för typ av mögel.

Mögel tycker om fukt och kan växa sig ganska raskt i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en konsekvens av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket omedelbart blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier och irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. För den skull ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är.

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat gro. Ofta rör det sig om illa dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på olika vis. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att tillintetgöra svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara mycket svåra att få bort från fogar samt kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå samt kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt avlägsna det skadade materialet och byta ut det med nytt och fräscht, som därpå behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får undan också svampsporer, mykotoxin samt illa lukt till följd av gaser.

Alltså finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.