Har din källare invarderats av mögel?

Det är någorlunda vanligt att mögel kan angripa källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då speciellt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel och annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort och för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, odugligt ventilerad källare – en klockren grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt dålig lukt; det luktar unket samt gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men typiskt är antingen svarta små prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som gärna är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Ifall man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan orsaka trötthet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte endast med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.