Ett hus som har blivit angripet av mögel kan vara i behov av mögeltvätt

Det finns diverse preparat som man kan använda vid mögeltvätt. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre dyra medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet varje gång det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är annorlunda, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal sömnighet. Ofta lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det betydelsefullt att det finns en del gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allt från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska växa snabbt behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att expandera. Ju bättre de tre övriga faktorerna – fukt, föda samt temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att gro.

Man kan känna igen mögel på lite skilda vis, bland annat är det relativt vanligt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det eventuellt växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovan nämnda symptom. Det är inte jämt enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger lätt att uppfatta lukten av mögel, i synnerhet inte i ett utrymme där man vistas mycket, så som sitt hem.

Det är betydelsefullt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset måste genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset fräscht, också på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort hjälpa ifall den har blivit angripen av mögel och alger. Mestadels kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Tyvärr spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det fungerar lika bra med helt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En god sak att fundera på om man har fått mögelväxt på fasaden är att tvätta grundligt med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en bra färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att enbart rengöra med hjälp av mögeltvätt och därpå inte måla om. Det är dock viktigt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en och två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel samt i kakelfogare, kan det vara lockande att använda sig av klorin. Det är inte bara dåligt för miljön, klorin fungerar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger.

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.