Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan innebära allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget röja ut en hel inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en rejäl mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Många sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel tycker om att utöka där det finns fukt, så oftast har man inte bara problem med mögelangrepp utan även med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att kasta bort, men vad gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man beskriva den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det svårt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att undersöka exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé om man anar att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte växa på fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet över sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan alla fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande samt dyrt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.