Att råka ut för mögel är inte ovanligt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och gör ett ingående jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen vanligtvis av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Ofta kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, förutom fukt, något att växa över. Det bör helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är alltid betydelsefullt att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör så att medlet enklare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett sätt att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner samt sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.